HTML

Szent Tamás

2011/01/10

Múlt héten Esztergomban tartották Becket Szent Tamás emlékünnepségét. Európában itt emlékeztek meg először a canterbury-i érsekről. Becket Tamás tanulótársa volt Bánfi Lukács esztergomi érseknek az 1150-es években Párizsban. Szent Tamás tiszteletére később prépostságot alapítottak a Várheggyel szembeni területen. Innen származik a városrész neve is: Szenttamás.

Az egyszerű, klasszicista kistemplomot a Szent Tamás hegyen Benyovszky János püspök, esztergomi kanonok, építtette 1823-ban. A Fájdalmas Szűz kápolnát az Esztergomért elesett hősök emlékére emelték, de egyben a kanonok sírhelyéül is szolgál. A hegy tetejére hét stációból álló kálvária vezet fel. Az önálló építményekben színezett kődomborművek és színezett, faragott faszobrok találhatók. Számomra a legkedvesebb az utolsó, a barlangban ülő megostorozott Jézus alakja. A kápolna előtt barokk szoborcsoport áll. Érdemes meglátogatni a helyet, ahonnan gyönyörű panoráma nyílik a városra.

Szenttamás a Várhegyről

Az emlékünnepségre ugyan nem kaptam meghívást, viszont a brit nagykövet fontosnak tartotta, hogy megismerkedjen az esztergomi helyzettel és a független polgármesterrel. Egy könnyű ebéd keretében vitattuk meg az Európai Unió jövőjét. Beszélgetésünknek témája a gazdasági lehetőségek értékelése és a szólásszabadság volt.

2011-ben a figyelem középpontjába kerültünk, hiszen Magyarország átvette az EU soros elnökségét. Miért fontos ez számunkra? Az Unió meghirdetett jelszavai: béke, demokrácia, szabadság. Cél, hogy Európa 2013-ra erős gazdasággal rendelkezzen. Ehhez szemléletváltás is szükséges minden területen. Ez az év az önkéntesség éve is. A közösségért végzett munka becsületének visszaszerzése kiemelt feladat. Az összefogás és egymás segítése jelentheti a megújuló Európában a kilábalást a válságból. Esztergomban éppen ez történik most. Az elmúlt időszak felelőtlen, pazarló gazdálkodását kell felváltania egy tudatos, hosszútávú stratégiának. A város pénzügyi stabilizálása 2013-ra várható. Biztos vagyok benne, hogy minden városunkat szerető polgár egyetért ezzel.

mindhaul